Oferta

Twój partner w budowaniu efektywnej komunikacji

Dzisiaj sukcesy odnoszą liderzy, którzy potrafią prowadzić inspirującą i efektywną komunikację.

Audyt

Rozpoznajemy potrzeby komunikacyjne organizacji

Naszą współpracę rozpoczynamy od rozmowy. Rozmawiamy z zarządem, menadżerami, pracownikami, partnerami biznesowymi i klientami. Pytamy o tożsamość firmy, jej cele, plany i marzenia. Przeprowadzamy profesjonalny audyt, który pozwala nam na analizę dotychczasowych działań komunikacyjnych oraz na ocenę ich efektywności.

Projektowanie

Projektujemy procesy budujące synergię i poprawiające efektywność działań organizacji

Poznajemy firmę, zapoznajemy się z funkcjonowaniem organizacji i badamy synergię kluczowych działów. Proponujemy działania niezbędne dla realizacji celów jakie zostały postawione przed firmą.

Strategia

Zarządzamy relacjami biznesowymi

Badamy mapę interesariuszy firmy. Firma nie jest samotną wyspą. Każda posiada otoczenie w którym funkcjonuje. Do strategii komunikacji włączamy działania integrujące elementy społeczne, konsumenckie, środowiskowe i etyczne, będące wizytówką firmy promującej odpowiedzialny i zrównoważony biznes. Dostarczamy narzędzi i rozwiązań, które pomogą w budowaniu długoterminowych i przynoszących zyski relacji z potencjalnymi i obecnymi klientami oraz partnerami biznesowymi.

90%prezesów czuje się osobiście odpowiedzialnymi za określenie jasnego celu ich firmy i jej roli w społeczeństwie

80%prezesów wierzy, że pokazanie zaangażowania w realizację celów społecznych stanowi czynnik wyróżniający w ich branży.

Źródło: Wyniki największego dotąd badania UN Global Compact i Accenture wśród prezesów, w tym 50 reprezentujących firmy wiodących innowatorów, na temat odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu – „Agenda 2030 a window of opportunity”.

Marka osobista

Budowanie wizerunku i komunikacji liderów

Największą wartością każdej firmy są ludzie. Kompetentny i zmotywowany zespół zarządzany przez prawdziwych liderów. Zapraszając do wzięcia udziału w autorskim programie Kobold. CQ (Communication Quest), oferujemy menadżerom nabycie umiejętności komunikacyjnych i budowy profilu publicznego, przekładających się na komunikat do rynku oraz przynoszącej korzyści w postaci:

  • umiejętności eksponowania osobistych wartości w relacjach i komunikacji publicznej.
    Marka osobista oparta jest zawsze o wartości lidera. Rozpoznanie tych wartości, poprzez analizę zachowań i decyzji lidera, to klucz do ich nazwania i uczynienia z nich przekazu do rynku.
  • stworzenia osobistego brandu, jego przekazu dla kluczowych partnerów, a także formy w postaci loga, gadżetu.
  • zdecydowanie lepszej pozycji negocjacyjnej.
    Marka osobista wspiera celowe przekazywania informacji o sobie. Umiejętność upubliczniania informacji na temat swojej wiedzy i doświadczenia daje silną pozycję do negocjacji i pozyskiwania coraz lepszych partnerów biznesowych.
  •  zwiększenia pewności siebie, swobody komunikacyjnej i poprawienia relacji w komunikacji z otoczeniem.

Poznaj nas