fbpx

Kontakt

Porozmawiajmy o współpracy

Wszystko zaczyna się od pierwszego kroku, w naszym przypadku od pierwszego słowa.

Napisz do nas

Kobold Public Relations Sp. z o.o.

KOBOLD. Public Relations | Consulting

kontakt@koboldpr.pl
+48 603 086 828

Kobold Public Relations Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-134) przy ul. Iłłakowiczówny 19b/12, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000340001, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 PLN, NIP 6342727760, REGON 241356730.