fbpx

Leadership i kultura organizacyjna

Rozumiemy co jest istotą komunikacji w organizacjach. Od 15 lat zajmujemy się strategicznym konsultingiem w obszarze komunikacji i relacji dla liderów, firm i organizacji.

Zaangażuj nas do opracowania skutecznych kampanii komunikacyjnych, planów komunikacji dopasowanych do Twojej organizacji lub zaproś nas do przeprowadzenia dedykowanych warsztatów.

Zadzwoń +48 603 086 828 Napisz

Opracowywanie i wdrażanie Leadership Standards

Pierwsze kroki naszej pracy kierujemy ku wartościom. To one leżą u podstaw standardów przywództwa i zarządzania. Są one integralną częścią naszych praktyk i od nich zaczynamy pracę nad Leadership Standards.

Doradztwo z obszaru strategicznych komunikatów CEO i top managementu do pracowników

Konsultujemy wystąpienia wewnętrzne liderów i menedżerów, tworzymy treści kluczowych expose i komunikatów w zmianie. Przygotowujemy spotkania w formule osobistej i online.

Procesowanie kultury organizacyjnej (misja, wizja, wartości)

Warsztaty wewnętrzne definiujące misję firmy (prawdziwa północ), wizję (cel) oraz wartości – zbiór zachowań i norm przekładających się na styl przywództwa i współdziałania w organizacji. Kultura organizacyjna to przewaga konkurencyjna organizacji i dźwignia w czasach złożoności.

Kultura organizacyjna w procesach komunikacji liderów

Tworząc plan komunikacji liderów i kształtując ich personal branding dbamy, aby ich komunikacja wewnątrz firmy oraz na zewnątrz była spójna, angażowała zespoły i rozwijała innowacje, dzięki odpowiednim postawom. Umiejętne komunikowanie misji i wartości to element przywództwa przyszłości. Wprowadzamy przekazy o niej do systematycznej komunikacji lidera z ludźmi i social mediów lidera.

Kultura organizacyjna jako spoiwo w działaniach employer brandingowych

Kampanie employer brandingowe są efektem dobrze zaplanowanych działań wewnątrz organizacji. Tworzymy plany komunikacji tworząc zgodny z kulturą organizacyjną wizerunek pracodawcy.

Employer branding

Budujemy strategie employer brandingowe wpływające na wizerunek pracodawcy, komunikujemy kulturę organizacyjną i bierzemy udział w warsztatach mających na celu określenie zadań organizacji wynikających z komunikowania firmy jako rozwojowego miejsca pracy dla różnych pokoleń. Zobacz jak pracowaliśmy z IKEA

Zaangażuj nas do opracowania skutecznych kampanii komunikacyjnych, planów komunikacji dopasowanych do Twojej organizacji lub zaproś nas do przeprowadzenia dedykowanych warsztatów

Zadzwoń +48 603 086 828 Napisz