fbpx

LEADERSHIP

Syntezy w komunikowaniu. Jak mówić do ludzi tworząc syntezy?

Umiejętność całościowego ujmowania zjawisk, czyli formułowanie syntez, to jedna z najważniejszych kompetencji każdego lidera w obszarze komunikacji. Niezależnie od wielkości firmy i branży, umiejętność ta pozwala na mówieniu o pomysłach lub idei w skondensowanej formie. Brak wchodzenia w zbędne szczegóły pozwala na lepsze zrozumienie naszego komunikatu przez tych, do których go kierujemy. To szczególnie ważne dziś, kiedy w wielu firmach proces zmian znacznie przyspieszył.

Jedną z podstawowych ról każdego lidera jest przekazywanie wizji i inspirowanie do działania. To zasadniczo inne zadanie od tego, jakie mają menedżerowie mają w projektach, a które związane jest z mówieniem o szczegółach i konkretnych wdrożeniach, które mają doprowadzić do wyznaczonego celu.

Rolą lidera jest komunikowanie:

  • Wizji
  • Celów 
  • Zadań strategicznych

Umiejętność syntezowania ma znaczenie przy każdym z tych punktów. To, w jaki sposób zostaną one przedstawione, będzie miało wpływ na finalny efekt. To sprawia, że umiejętność całościowego ujmowania zjawisk w skondensowanej formule jest jedną z najważniejszych kompetencji lidera w obszarze komunikacji. Przydaje się podczas codziennego kontaktu ze swoimi współpracownikami, ale także biznesowych negocjacji.

Jak ćwiczyć umiejętność syntezowania? 

Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić, to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz – to zdanie Alberta Einsteina, które do serca powinien wziąć sobie każdy lider. Szczególnie dziś – w natłoku różnego rodzaju informacji – wyzwaniem jest takie przekazywanie informacji, aby ich główny przekaz został zrozumiany przez odbiorców i nie został rozmyty.  

Ćwiczenia przed wystąpieniem publicznym. Jak przygotować się do wystąpienia? Jak ćwiczyć syntezę? 

Umiejętność syntezowania warto ćwiczyć cały czas. Dobrym momentem jest przygotowywanie się do wystąpienia. Warto wówczas oprócz planu wypowiedzi wykonać także wspomniane ćwiczenie na kondensację. Tej sztuki można się nauczyć, m.in. czerpiąc inspirację od osób, które robią to regularnie i w sposób mistrzowski. To rada dla tych, którzy chcą budować autorytet lidera.

W dzisiejszej rzeczywistości przed szczególnym wyzwaniem stoją ci liderzy, którzy muszą komunikować o trudnych decyzjach, które bezpośrednio dotykają zarządzanych przez nich zespołów. Jakie są cztery zasady, o których powinni pamiętać? Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej KOBOLD.