fbpx

STRATEGIA KOMUNIKACJI

Relacje z mediami to nie tylko korzyść na zewnątrz, ale i wewnątrz organizacji

Media mogą być skutecznym kanałem dotarcia do nowych grup docelowych oraz zyskiwania przewagi konkurencyjnej. Dzięki relacjom z mediami lider może odnieść także korzyści wewnątrz organizacjimówi Jakub Marcjasz, ekspert w obszarze relacji medialnych i zarządzania informacją KOBOLD.

Z artykułu dowiesz się: 

  • Case study liderów biznesu, którzy rozpoczęli relacje z mediami w czasie pandemii, a także korzyści, jakie dzięki temu osiągneli
  • Co jest potrzebne, aby działanie w obszarze relacji z mediami były efektywne 
  • Jakie korzyści dzięki prezentowaniu swojej opinii w mediach odnosi organizacja oraz jej lider?

Dwie historie. Katarzyna, właścicielka rodzinnej sieci restauracji, przejęła prowadzenie biznesu na początku zeszłego roku. Obok nowych obowiązków wyzwaniem, przed jakim stanęła nowa CEO, było zarządzanie większym zespołem i przedefiniowanie relacji z menedżerami, którzy stali się jej bezpośrednimi podwładnymi. Wybuch pandemii koronowirusa i ogromny kryzys, który ją dotknął, oznaczał konieczność przebudowy dotychczasowego modelu sprzedaży, strategii komunikacji z klientem i zwinnym reagowaniem na dynamicznie zmieniające się okoliczności i wymogi epidemiczne.Paweł to młody, ale już doświadczony lekarz, ceniony w środowisku oraz wśród pacjentów. Pandemia koronowirusa spowodowała, że na kilka tygodni zmuszony był ograniczyć przyjmowanie pacjentów. Na szczęście, dzięki wprowadzonym procedurom,  stosunkowo szybko gabinet znów został otwarty, a wraz z tym stopniowo zaczęli wracać także pacjenci.

Te dwie historie łączy fakt, że ich bohaterowie, którzy na kilka tygodni przed pojawieniem się COVID-19 w naszym kraju, zaczęli intensywne działania związane z komunikacją poprzez media i portale dla profesjonalistów. Więcej. Nie przerwali ich, kiedy nastąpiło zamrożenie gospodarki i do dziś je kontynuują. To dwie historie są potwierdzeniem tego, że relacje z mediami mogą być efektywne niezależnie od od otoczenia biznesowego.

Media mogą być skutecznym kanałem dotarcia do nowych grup docelowych oraz zyskiwania przewagi konkurencyjnej. Klucz do sukcesu to dobry plan komunikacji, a także efektywne działania w obszarze relacji z mediami. Żeby rzeczywiście tak było, muszą być systematyczne i długofalowe, a dostarczany kontent – wartościowy.

Strategia komunikacji marki. W pandemii media jeszcze popularniejsze

Badania przeprowadzone w USA po pierwszej pandemii pokazały, że aż „95% konsumentów potwierdza, że przeznacza w domu więcej czasu na korzystanie z mediów. Przede wszystkim częściej zapoznaje się z doniesieniami medialnymi, ale też intensywniej korzysta z usług streamingowych, używa komunikatorów i mediów społecznościowych oraz wrzuca do sieci materiały wideo” (cyt. za ICAN Institute).

– Te dane  dobrze pokazują, że działań związanych z komunikacją poprzez media nie warto przerywać. Więcej. To dobry moment, aby je rozpocząć, bo to konkretne korzyści dla organizacji oraz jej lidera, zarówno w komunikacji zewnętrznej, jak i wewnętrznej.

Potwierdzeniem tych słów są doświadczenia naszych bohaterów. Dla Katarzyny aktywne działania w mediach nie tylko pozwoliły na podtrzymywanie relacji z klientami, ale także nawiązaniem nowych relacji biznesowych, które wysoce prawdopodobne zaowocują nowymi projektami. Wzmocniły także jej leadership wewnątrz firmy, bo odbiorcami komentarzy, których regularnie udziela mediom są także jej pracownicy. Kontakty z dziennikarzami zaowocowały także większą swobodą podczas spotkań z zespołem. Paweł z kolei przyjmuje coraz więcej pacjentów. Ci przede wszystkim stawiają na jakość leczenia, dlatego też ze zrozumieniem podchodzą do ceny oferowanych usług (także ich wzrost), co wcześniej nie zawsze się zdarzało.

Media, dzięki swojej masowości są ważnym elementem kreowania rzeczywistości, w jakiej funkcjonujemy. Dla firm, które każdego dnia stają przed trudnym zadaniem przyciągania uwagi swoich interesariuszy, są ważnym narzędziem kształtowania pozytywnego wizerunku, wywoływania określonych zachowań, zmian nastawienia. A dzięki dostarczaniu – to bardzo ważne! – wartościowych treści, liderzy poprzez media mogą stać opinion leaders, co bezpośrednio przekłada się na ich biznes.

Planowanie strategii komunikacji. Relacje z mediami w czasie pandemii COVID-19

Firmy, ze względu na prowadzoną strategię komunikacji, możemy podzielić na dwie grupy.

W pierwszej są te, które prowadzą stałą i konsekwentną komunikację zewnętrzną poprzez media. W ich przypadku pojawienie się COVID-19 nie zmieniło zbyt wiele, a dzięki komunikacji poprzez media mogły pokazać swoje dźwignie sprzedażowe. W drugiej grupie są firmy, które szukając nowych kanałów komunikacji, które pozwoliłby im dotrzeć do grup docelowych, decydowały się na rozpoczęcie działań poprzez czołowe portale internetowe.  

Opracowanie strategii komunikacji. Dlaczego warto to robić? Jakie korzyści dzięki prezentowaniu swojej opinii w mediach odnosi organizacja oraz jej lider?

Zrozumienie i większa akceptacja dla decyzji, jakie podejmowane są wewnątrz organizacji, dzięki kontrolowaniu narracji przekazu. Mimo trudnej sytuacji to przestrzeń na wzmocnienie pozycji lidera. Żeby rzeczywiście tak było, konieczna jest spójność w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, co zresztą jest drogą do sukcesu nie tylko w tym obszarze. Wzmocnienie relacji z grupą interesariuszy oraz działań sprzedażowych (komunikacja jest ważna w szczególności na etapie podjętych już negocjacji w procesie sprzedażowym) – mówi ekspert KOBOLD. – Media to jedno z narzędzi budowania twojej pozycji, jako lidera opinii (wywieranie wpływu na właścicieli, inwestorów, pracowników, klientów, instytucje).  Warto to wykorzystać właśnie teraz, kiedy docierają one do rekordowej liczby odbiorców, a co daje duże przełożenie na zasięg i wpływ. 

KOBOLD. rozumiemy co jest istotą komunikacji w organizacjach. Od 15 lat zajmujemy się strategicznym konsultingiem w obszarze komunikacji i relacji dla liderów, firm i organizacji. Poznaj naszą ofertę. Skontaktuj się z nami już dziś: kontakt@koboldpr.pl.