Watt

Lobbying & Public Affairs: zmiana prawa

Złoty Spinacz za lobbing i public affairs

Współpraca Kobold PR z firmą Watt SA, będącego liderem na polskim rynku ekologicznej energii, jest idealnym przykładem realnego wpływu działań PR-owych- nie tylko w zakresie sprzedażowym. Sześciomiesięczna kampania lobbingowa doprowadziła do korzystnej zmiany prawa dotyczącego przyznawania dotacji na zakup kolektorów słonecznych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Złoty Spinacz
w kategorii Public Affairs i Lobbying

Zmiana Prawa
dotyczącego przyznawania dotacji na zakup kolektorów słonecznych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

100 publikacji
w mediach ogólnopolskich

Jakie działania wpłynęły na taką efektywność?

Naświetliliśmy lukę w prawie, która niosła straty, zarówno w sferze gospodarki krajowej, jak i samym przedsiębiorcom. Kluczem do sukcesu nie jest jedynie krytyka aktualnego systemu, a pokazanie realnych rozwiązań niosących korzyści. Prowadzona przez nas kampania nie miała na celu wyłącznie podniesienia„sprzedaży produktu”, a przedstawienie korzystnego rozwiązania zarówno, ustawodawcy, przedsiębiorcom, jak i samemu producentowi. W takiej sytuacji- zgodnie z zasadą „win-win” – korzysta każdy i przy okazji buduje relacje – twierdzi Aleksandra Ślifirksa, KOBOLD.

Podczas trwania kampanii, w mediach pojawiło się blisko 100 publikacji dotyczących rynku energii odnawialnej, kolektorów słonecznych oraz działalności firmy – w tym wizyty prezydenta Bronisława Komorowskiego, który przedstawiał firmę jako wzór do naśladowania.
Wiele materiałów związanych było z nieekonomicznym i nieefektywnym przyznawaniem dotacji przez NFOŚIGW. Zwrócenie uwagi na ten problem, dzięki licznym działaniom media relations, odbiło się szerokim echem w najważniejszych ogólnopolskich mediach: Wprost, Dziennik Gazeta Prawna, Forsal.pl, Puls Biznesu, Forbes.pl. Przedstawiciele Watt byli zapraszani na spotkania do NFOŚIGW oraz wielokrotnie, jako eksperci, komentowali sprawy związane z dotacjami i energią pozyskiwaną z kolektorów słonecznych.

1:0 dla producentów ekoenergii, czyli siła PR

Batalia wygrana! Od 1 października 2013 roku obowiązują nowe przepisy przyznawania dotacji na zakup kolektorów słonecznych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nowe prawo jest korzystne dla polskich producentów i samych odbiorców urządzeń.

W 2014 roku Kampania ta została nagrodzona  Złotym Spinaczem 2014 za najlepszą kampanię lobbigową roku.