fbpx

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie" SA

Rebranding: Między przeszłością, a przyszłością

Nowa tożsamość zakładu z pięćdziesięcioletnią tradycją.

Czy znacie to uczucie ekscytacji i oczekiwania związane z tworzeniem nowych scenariuszy i otwieraniem kolejnych rozdziałów?  Historia firmy może być czynnikiem ograniczającym lub inspirującym. Na podstawie współpracy z Hutą Cynku „Miasteczko Śląskie” SA możemy mówić o tym drugim.

Redefinicja tożsamości firmy
nowe: misja wizja wartości 

 

Identyfikacja wizualna
projekt

Społeczna odpowiedzialność biznesu
stworzenie strategii

Europejski lider w swojej branży

50 lat historii – spółka, która na trwałe wpisała się w historię i krajobraz swojego regionu. Świadek transformacji przemysłu hutniczego metali nieżelaznych i depozytariusz wiedzy z nim związanej. Po zmianach właścicielskich i restrukturyzacji, w spółce pojawiła się potrzeba zmian. Zarząd przyjął strategię rozwoju firmy na kolejne lata, wyznaczającą nowe kierunki i przyjmującą nowe standardy. Zbudowanie nowej tożsamości, ułożenie relacji z interesariuszami, promowanie wizerunku firmy prowadzącej odpowiedzialny i zrównoważony biznes, wizytówka nowoczesnego przedsiębiorstwa, stosującego innowacyjne rozwiązania i  współpracującego w tym zakresie ze środowiskiem naukowym, to cele jakie firma sobie postawiła.

Audyt

Nasza współpraca rozpoczęła się od audytu spółki, zapoznania się z jej strukturą organizacyjną, funkcjonowaniem poszczególnych jej obszarów. Rozmawialiśmy z kadrą zarządzającą, pracownikami i otoczeniem firmy,  zapoznaliśmy się z prowadzonymi przez klienta działaniami komunikacyjnymi i rozpoznaliśmy potrzeby w tym zakresie.

 

Misja i wizja

Przeprowadziliśmy spółkę przez proces tworzenia misji, wizji i określenia kluczowych wartości, którymi się kieruje w swojej działalności.

Misja:

„Łącząc wieloletnie doświadczenie europejskiego lidera w swojej branży z nowoczesnym podejściem do biznesu, mając na uwadze dobro wspólne, bezpieczeństwo i ochronę środowiska naturalnego, przetwarzamy zasoby ziemi oraz surowce wtórne na wysokiej jakości produkty, trafiające do odbiorców na całym świecie”

Misja firmy a szczególnie jej troska o  interesariuszy, oraz  prowadzone  przez spółkę od lat działania, świadczące o odpowiedzialnym podejściu do biznesu, stały się punktem wyjścia do opracowania Strategii Społecznej Odpowiedzialności Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” SA.

To jeden z elementów realizacji wizji firmy, która jest następująca:

„Umacniać pozycję doświadczonego i profesjonalnego partnera biznesowego, kluczowego aktora rozwoju gospodarczego w swoim regionie, poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i technologii.”

Rebranding

Zadbaliśmy o odświeżenie wizerunku firmy gotowej na otwarcie nowego etapu swojej historii. Powstał system identyfikacji wizualnej, nawiązujący do historii ale proponujący nowoczesny i atrakcyjny design. W jego centrum pozostaje logo. Sygnet to szary, pochylony kwadrat symbolizujący rudę cynku, która zamienia się w pomarańczową strugę ciekłego metalu. Pomarańczowa linia układa się w trapez – symbol  przekroju sztabki cynku. Tak więc, również poprzez logo, toczy się w uproszczonej, graficznej interpretacji opowieść o procesie formowania i produkcji sztabek cynku, podstawowego produktu wytwarzanego w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie”.