fbpx

Mobee Dick

Jak usługi i produkty cyfrowe zmieniają modele biznesowe? Strategia komunikacji dla Mobee Dick

Strategia komunikacji powinna być elementem każdej strategii biznesowej. Realizacja jej celów pozwala skuteczniej dotrzeć do interesariuszy, a tym samym na bieżąco wspierać procesy sprzedażowe. Jak wyglądały prace nad strategią firmy projektowo-badawczej Mobee Dick?

Firma Mobee Dick, której siedziby mieszczą się w Warszawie i Katowicach, razem ze swoimi klientami buduje rozwiązania cyfrowe. We współpracy z TUiR Warta opracowała nowy kanał kontaktu, umożliwiający całkowicie mobilną likwidację szkody ubezpieczeniowej, z którego po pierwszym roku korzystało aż 21 proc. klientów. Z zespołem międzynarodowej korporacji Diebold Nixdorf rozwija dedykowany Design System i skraca czas potrzebny na tworzenie oprogramowania. Firma została również zaangażowana przez Empik do optymalizacji i rozwoju projektu interfejsu aplikacji mobilnej Empik, która obecnie generuje 20 proc. sprzedaży online. Dla Getin Noble Bank i Zakładów Bukmacherskich STS świadczy stałą obsługę z zakresu UI/UX. Mobee Dick zapewnia interdyscyplinarne zespoły projektowe, które wykorzystując iteracyjne metodyki Design Thinking, dostarczają biznesowi wymiernych korzyści i ułatwiają proces cyfrowej transformacji. Wśród pozostałych wybranych klientów firmy znajdują się m.in.: Żabka Polska, PLL LOT, Rainbow, ITAKA, Agora, czy tołpa.

Prace nad dokumentem strategii komunikacji dla Mobee Dick trwały trzy miesiące. Finalną wersję dokumentu poprzedziły rozmowy z właścicielami, pracownikami, dokładna analiza oferty firmy na tle konkurencji i dogłębne poznanie grupy interesariuszy. Przede wszystkim jednak szczegółowo zapoznaliśmy się z celem biznesowym Mobee Dick. To ważny element pracy nad każdą strategią komunikacji. Ważny, bo jej głównym celem jest wskazanie i zastosowanie takich narzędzi, które przyciągną kluczowych interesariuszy (na przykład pracowników o określonych kompetencjach, czy organizacje biznesowe), a tym samym będzie ona wspierać procesy sprzedażowe.

Ważnym elementem każdej strategii komunikacji firmy jest jej wyróżnik na tle konkurencji. W przypadku Mobee Dick jest nim skuteczne przełożenie potrzeb, zarówno klienta biznesowego, jak i użytkownika, na funkcjonalności tworzonego rozwiązania cyfrowego. Źródłem skuteczności marki w tym obszarze są wnioski z realizowanych badań i wartościowa biznesowo ekspertyza. To największa wartość marki, będąca wynikiem bogatych doświadczeń zespołu Mobee Dicka w pracy z biznesem. 

Informowanie o tym, jakie projekty realizuje Mobee Dick i związanych z nimi wyzwaniami biznesowymi oraz uzyskanymi przez klienta efektami, ma stanowić podstawę do stymulowania sprzedaży i budowania zaufania do ekspertów tej marki.