fbpx

Bez kategorii

Polityka CSR dla firmy Enerpor

Enerpor to dynamicznie rozwijająca się firma, która zajmuje się produkcją i sprzedażą materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w budownictwie. W ofercie spółki, która swoje produkty kieruje do odbiorców w Polsce i Europie, znajduje się szeroka gama styropianów na fasady, dachy, podłogi oraz fundamenty. Enerpor to firma ciągle poszerzająca ofertę, modernizująca park maszynowy, troszcząca się o pracowników i dbająca o środowisko.

Polityka CSR to czytelna informacja o firmie

W ramach naszej współpracy z Enerporem, przeprowadziliśmy analizę działań spółki, wspólnie z jej zespołem zidentyfikowaliśmy wartości, determinujące tożsamość firmy. Kolejnym krokiem było stworzenie Polityki CSR firmy, stanowiącej ramę dla prowadzonego przez nią zrównoważonego biznesu. Deklaracja wartości – kompasu firmy, polityka czy strategia CSR i świadectwo dobrych praktyk, pozwalają otoczeniu biznesowemu na ocenę partnera i ryzyk rozważanej współpracy. To czytelna informacja o firmie, o sposobie w jaki działa i czy zasługuje na zaufanie.

Eksperci KOBOLD. wykazali się profesjonalizmem, wysokim poziomem merytorycznym oraz lojalnością. Doceniamy duże zaangażowanie, terminowe podejście do realizowanych zadań, a także pełną dyspozycyjność. KOBOLD. jest firmą godną polecenia – mówi Paweł Ławicki, prezes zarządu Enerpor Sp. z o.o.

Spółka ma świadomość, jak ważna jest społeczna odpowiedzialność biznesu  w branży, w której funkcjonuje. Branży, która pochłania prawie 40 proc. całkowitego finalnego zużycia energii elektrycznej w Unii Europejskiej i odpowiada za 36 proc. europejskiej emisji gazów cieplarnianych. Branży, która przez szereg ostatnich lat napotyka wiele wyzwań związanych z postępującymi zmianami klimatycznymi, koniecznością wprowadzania rozwiązań i technologii gwarantujących oszczędności energii i ograniczanie emisji CO2.

Polityka CSR firmy buduje zaufanie

Upublicznianie przez firmy informacji o prowadzonych przez nie działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju; publikacja raportów niefinansowych, raportów CSR czy raportów zrównoważonego rozwoju stała się powszechną praktyką wielu firm. Od 2019 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych funkcjonuje indeks WIG-ESG, który ocenia firmy  ze względu na stopień wdrożenia czynników ESG (dane w obszarze środowiskowym (E), społecznym (S) oraz ładu korporacyjnego (G)) co przekłada się na pozycję ratingową firmy. W 2024 roku, na mocy dyrektywy KE w sprawie raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), obowiązkiem raportowania objęte będą spółki które dziś sporządzają raporty niefinansowe, a od 2025 roku wszystkie duże przedsiębiorstwa, zarówno publiczne, jak i prywatne. 

– Obserwujemy jakie znaczenie dla reputacji, kondycji i perspektyw rozwoju firmy ma sposób w jaki traktuje ona swoich interesariuszy. Biznes, ale również konsumenci dóbr i usług stają się coraz bardziej świadomi tej zależności. CSR przestał być synonimem działań PR mających poprawić lub ratować wizerunek firmy. Biznes, który jest fair, jest częściej obdarzony zaufaniem i wybierany – podkreśla Iwona Krzyżowska, ekspertka KOBOLD. ds. społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. 

Jakub Marciasz

Ekspert w obszarze relacji medialnych i zarządzania informacją.