fbpx

Relacje z mediami

Punkt styku

Prowadzenie komunikacji z odbiorcami produktów i usług poprzez media – to dzisiaj jeden z kluczowych obszarów zarządzania firmą.

Z informacją o naszych Klientach nasza Agencja PR zawsze dociera do milionowej publiczności poprzez najlepsze – z punktu widzenia strategii komunikacji – media. TVN, TVP, POLSAT, Rzeczpospolita, ale i Der Spiegel – zarządzanie informacją nie ma granic, granicę wyznacza tylko cel naszego Klienta. Media relations ustrukturyzowane jest w postaci prowadzonego systematycznie biura prasowego, za pomocą którego budujemy relacje z dziennikarzami oraz archiwizujemy publikacje dotyczące spółki.