fbpx

CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Wartości, normy społeczne, wspólnota, ale i szeroko rozumiana etyka w biznesowym działaniu – to cechy narzędzia jakim jest CSR, czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu.

Projektujemy, wdrażamy i raportujemy kampanie CSR. Jeżeli spółka z branży energetycznej zwróci się do nas po doradztwo jaką kampanię powinna przeprowadzić, to dokładnie zbadamy jakie uboczne skutki swojej działalności powinna taka kampanią rozwiązać i jak to realnie wpłynie na otoczenie, społeczność, środowisko.