fbpx

Czytelnia

Kultura organizacyjna i rola lidera w jej tworzeniu

360 zatrudnionych pracowników ma firma, należąca do niemieckiej grupy, projektująca nowoczesne, ekologiczne centra, głównie na obrzeżach dużych miast Europy. W polskim oddziale pracuje 120 osób. Projektanci pracują w teamach. Wyzwaniem firmy stała się ogromna rotacja.

Liderka jednego z zespołów, podczas wywiadów poprzedzających warsztaty z kultury organizacyjnej, powiedziała nam: “Ludzie na forum chwalą się, jakie oferty pracy dostali i na jakie rozmowy kwalifikacyjne chodzą. Porównują oferty i deprecjonują naszą firmę. Wpływa to na morale zespołów i uderza w wizerunek firmy jako pracodawcy. Nasi menedżerowie przyglądają się niewłaściwym zachowaniom i przymykają na to oko. W firmie nie ma żadnych standardów zachowań. Jesteśmy zmuszeni stale rekrutować”.

Projektantka mówiła o standardzie zachowań, ale miała na myśli brak kultury organizacyjnej. Tak czy inaczej jej słowa wyraźnie pokazały, że brak kultury, takiego autentycznego spoiwa, może doprowadzać do rozpadu już zbudowanych struktur czy zespołów. Tym bardziej, że obszary, które pracownicy wymieniali jako te lepsze u konkurencji, opierały się o wspólne rytuały oraz poczucie celu.

To tylko jedna z historii, która pokazuje, że kształtowanie i tworzenie kultury organizacyjnej ma niebagatelne znaczenie dla rozwoju każdej organizacji.

Kultura organizacyjna i rola lidera w jej kształtowaniu 

Kultura organizacyjna to system pewnych norm i zachowań, które wyróżniają firmę na rynku. Reguluje ona zachowania wewnątrz, a przede wszystkim tworzy sposób myślenia pracowników, który pomaga realizować strategię biznesową firmy, tworząc wewnątrz atmosferę sprzyjającą kooperacji.  Ale to lider ponosi pełną odpowiedzialność za jej stworzenie, następnie wdrożenie i komunikowanie.

Liderze, pamiętaj jednak, że zanim przystąpisz do tworzenie kultury organizacji, zastanów się w jakim otoczeniu firmowym oraz rynkowym strategia będzie realizowana. To będzie dla Ciebie wskazówka –  jakich ludzi, o jakich predyspozycjach i cechach będziesz potrzebował, aby efektywnie ją wdrażać. Pamiętaj, że kultura organizacyjna to najlepsze spoiwo, które łączy wokół jednej idei pracowników, reprezentujących różne style wykonywania pracy i będących reprezentantami innych pokoleń, a tym samym mających często odmienne postrzeganie pracy w swoim życiu.

Wielu liderów pyta nas o to, jak wdrożyć kulturę organizacyjną i jaka jest ich rola w jej komunikowaniu. Odpowiedź jest jedna: strategiczna, jednak wymaga dojrzałości i patrzenia na biznes długofalowo. Nasza zawodowa misja – misja KOBOLD. – kształtowała się przez lata i jest ona wynikiem bardzo przemyślanego procesu. Przede wszystkim musieliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie: czym jest komunikacja w biznesie i dlaczego akurat my się nią zajmujemy? Odpowiedź jest prosta: bo komunikacja dla nas to budowanie relacji między ludźmi. Z kolei relacje są podstawą dobrego życia, a w biznesie fundamentem rozwoju i dobrej marki.

Misja i wartości to element firmy, którego nie możesz delegować na innych. To  lider powinien być wzorem wartości tworzących kulturą organizacyjną. Misja z kolei powinna być spójna z jego przekonaniami wewnętrznymi, a nawet marzeniami. Tak, powtórzymy raz jeszcze: z marzeniami.  Misja musi być autentyczna, bo tylko wtedy liderze będziesz miał energię do mówienia o niej i zarażania nią. Jeśli jesteś menedżerem, a misja przyszła do ciebie zza oceanu, zastanów się, jak możesz ją komunikować swoim zespołom w oparciu o ważne dla ciebie standardy w realizacji celów.

Kultura organizacyjna. Jak ją komunikować?

W zależności od tego, do kogo kierowane są komunikaty, przekaz powinien być dostosowany do poszczególnych działów, z uwagi na ich różne obszary działania, ale każdy dział musi czuć, jaka część realizowanych prac, realizuje misję, czyli tę “prawdziwą północ”.

W jesiennym wydaniu „Forbes Women” można znaleźć wywiad z Patty Maccord, „królową pożegnań Netfliksa”, gdzie padają m.in. następujące zdania: „Stworzyła kulturę pracy opartą na wolności. Jej strategia stała się wzorem dla wielu w Dolinie Krzemowej. Zakłada ona pozyskiwanie talentów, ale zatrzymywanie tylko tych, którzy osiągają doskonałe wyniki”. I jeszcze jedna ciekawostka. Według Jamesa L. Hesketta, którego badania cytuje Harvard Business Review, dzięki wyższej kulturze organizacyjnej spółka może osiągać 20‑30% lepsze wyniki niż firmy konkurencyjne, które na tym tle (kultury) niczym się nie wyróżniają.

Liderze, a jaka jest kultura organizacyjna Twojej firmy? Jeżeli masz problem z jej tworzeniem lub przekonaniem do niej swoich pracowników, chętnie Ci pomożemy.

Zachęcamy do kontaktu: kontakt@koboldpr.pl.