fbpx

Czytelnia

Jak komunikować strategię firmy pracownikom, aby dowozili wyniki?

Dobre zrozumienie strategii przez pracowników, a co za tym idzie zadań strategicznych, to większe zaangażowanie i lepsze wyniki dla firmy. Dlatego tak ważna w tym przypadku jest właściwa komunikacja menedżerów. O czym warto pamiętać?

Przy tworzeniu strategii biznesowej dwa obszary są szczególnie ważne. To właśnie one w dużej mierze decydują, czy przyjęte założenia zostaną zrealizowane. Pierwszym jest oczywiście umiejętność budowania inteligentnego modelu biznesowego, który oparty jest o wielowymiarową – zwłaszcza w dobie  digitalizacji – obserwacją otoczenia biznesowego (często poza jednosektorową konkurencją). Drugim z kolei czynnikiem są kompetencje społeczne lidera i menedżerów.

Nasza praktyka pokazuje, że rzadko zdarzają się liderzy, którzy potrafią w swobodny sposób łączyć te dwa aspekty. Często budowanie strategii – i słusznie – liderzy uważają za kluczową umiejętność, popartą determinacją i doświadczeniem, ale bardzo często uzyskują słabsze efekty tam, gdzie nie ma rozwiniętych kompetencji społecznych – czyli umiejętności komunikowania strategii tak, by ludzie czuli się nią zainspirowani i czuli w jej realizacji swój rozwój. Tyle i aż tyle. Dlatego rolą lidera jest umiejętność tworzenia tzw. przekazu, czyli idei pokazującej firmę jako zespół realizujący coś absolutnie fenomenalnego.

Jak komunikować strategię biznesową pracownikom?

1. Tłumacz ludziom, dlaczego wykonywane przez nich zadanie jest ważne. I pokazuj to w kontekście ich indywidualnego rozwoju oraz rozwoju ich teamu, tak buduje się marka zespołu.

Pokazując pracownikom ich rolę w realizacji strategii biznesowej, uświadomisz im jak ważnym są ogniwem całego procesu. Pamiętaj o tym szczególnie, kiedy wyznaczasz nowe zadania, które bardzo często łączą się ze zmianami kadrowymi, systemowymi czy nawet podstawowych narzędzi pracy.

2. Nadawaj sens realizowanym zadaniom i inspiruj – to osiągasz dzięki komunikacji.

Współczesne organizacje, ale i mniejsze firmy już odeszły do zaspokojenie piramidy potrzeb Maslowa. Współczesny pracownik potrzebuje czegoś więcej, dlatego tak ważne jest tzw. PERPOSE. – wskazanie kierunku rozwoju firmy, w którym poszczególni pracownicy odnajdą także ten, związany z ich własnym.

3. Jasny i czytelny przekaz.

Jeżeli pracownik wie po co coś robi i się z tym identyfikuje, to chętniej i szybciej realizuje powierzone mu zadania. Właściwe komunikowanie strategii biznesowej ma bezpośredni wpływ na realizowane w firmie procesy, ponieważ ludzie nie tracą cennego czasu, np. na zastanawianie się nad sensem nowych rozwiązań i czy zagrażają one ich dotychczasowej pracy. Wiesz jak to ćwiczyć? Zrób elevator pitch. To ćwiczenie, w trakcie którego należy zaprezentować przekaz strategiczny w 30 sekund. Trudne? Tak, ale jeśli nie potrafisz czegoś ująć w jednym zdaniu, znaczy, że nie masz przekazu.

4. Lider zaczyna, menedżerowie kontynuują.

Żeby komunikacja strategii była jak najbardziej efektywna musi rozpoczynać się od lidera i powinna odbywać się kaskadowo. Szczególnie ważna w całym procesie jest rola menedżerów, którzy są w bezpośrednim kontakcie z szeregowymi pracownikami. To zwiększa szanse, że wszystkie procesy w firmie będą  przeprowadzane szybko, sprawnie i bez zbędnych przesunięć. Lider sprzedaje ideę, menedżerowie upewniają się czy pracownicy rozumieją i łatwiej jest im zarządzać strategicznymi zadaniami, a przede wszystkim dostarczać najważniejsze: WYNIKI.