Czytelnia

CSR – moda czy standard?

CSR (Corporate Sustainability and Responsability) oznacza odpowiedzialny biznes i zrównoważony rozwój. W ostatnich latach hasło stało się bardzo popularne i często pojawia się na stronach internetowych firm. No właśnie, czy bycie odpowiedzialną firmą to element strategii PR owej, mareketingowej czy czysta żywa prawda o firmie i jej praktykach?

Z jednej strony istnieje rzesza firm, które tematy odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju na stałe mają wprowadzone w krwioobieg.  Są jednak firmy, dla których społeczna odpowiedzialność zaczyna i kończy się na działalności filantropijnej lub, na przykład, na działaniach ograniczających niepożądany wpływ firmy na środowisko. Konieczna jest świadomość, że istnieje cała mapa interesariuszy organizacji, z którymi trzeba ułożyć relacje.

„Firma prowadząca odpowiedzialny i zrównoważony biznes to pożądany partner biznesowy, dlatego coraz więcej firm zwraca uwagę na ten aspekt swojej działalności”– Iwona Krzyżowska, specjalista CSR.

Dla firmy to szereg wymiernych korzyści, takich jak wzrost wartości marki, zmniejszenie kosztów, poprawa reputacji, wzrost zaangażowania pracowników, innowacyjność, łatwiejszy dostęp do kapitału czy lepsze relacje z inwestorami.