fbpx

LEADERSHIP

Budowanie autorytetu w zespole. Pięć pytań, które powinien zadać sobie każdy młody szef (i nie tylko)


Dobry szef to osoba z zawodowym i życiowym doświadczeniem, mentor, który potrafi inspirować do działania, a pojawiające się problemy są od tego, aby wspólnie je rozwiązać. W zarządzaniu zespołem ważny jest autorytet. A ten buduje się nie poprzez stanowisko, ale markę osobistą. Ci, którzy zostają szefami, o tą ostatnią powinni dbać szczególnie – mówi Aleksandra Ślifirska, leadership, personal branding consultant, CEO KOBOLD.

  • Jak marka osobista pomaga w budowaniu zaangażowania zespołów
  • Jak budować autorytet wśród pracowników
  • Czym powinien charakteryzować się dobry szef

Prawdziwe znaczenie przywództwa dostrzegamy dopiero w czasach kryzysu. W okresie prosperity nierzadko wystarczają sprawni administratorzy. W czasach nieprzewidywalności, a w takich żyjemy, wszyscy rozglądają się za liderami, których autorytet wynika nie tyle ze stanowiska, ile z osobowości, charyzmy. Tak jest właśnie dzisiaj, kiedy zmagamy się ze skutkami pandemii i nie wiemy co będzie jutro. W sprawnym zarządzaniu zespołami pomaga marka osobista menedżera, słowem – reputacja.

Przez lata w firmach sprawdzał się scenariusz, zgodnie z którym autorytet nowo mianowanych menedżerów, niejednokrotnie wyłanianych w ramach wewnętrznej rekrutacji, rodził się wraz z powołaniem na nowe stanowisko. Czasy, kiedy słowo prezes, dyrektor, kierownik przed nazwiskiem powodowało „magię”, a co dobrze obrazuje słynna scena z filmu Stanisława Barei „Miś”, już się skończyły. Dziś dominuje złożoność oraz nieprzewidywalność. Żeby być szefem w czasach VUCA i pandemicznej rzeczywistości trzeba mieć dobre relacje ze swoimi zespołem i być kimś ważnym dla jego członków. Bez tego trudno zbudować autorytet, a ten jest potrzebny, by zrealizować cele organizacji, a przy okazji i swoje osobiste, a to się da połączyć.

Budowanie autorytetu kierownika. Przed szczególnym wyzwaniem stoją ci pracownicy, którzy ze stanowiska specjalistycznego awansują na stanowisko zarządzające. W budowaniu zaangażowanych zespołów pomaga marka osobista szefa.

Marka osobista jeszcze do niedawna kojarzyła się raczej z top managementem. Dzisiaj jest to narzędzie dla każdego, kto chce świadomie budować profesjonalną ścieżkę kariery. I na kolejnych poziomach stanowisk kierowniczych, i na stanowiskach eksperckich wewnątrz organizacji. Warto, aby firmy wspierały swoich pracowników w budowaniu marki osobistej. To korzyści dla organizacji. Dobra strategia personal branding to skuteczne zarządzanie sobą i umiejętność konstruowania przekazu do kluczowych pracowników, co przekłada się na lepsze zarządzanie zespołem i temat, który dziś staje się sprawą nr 1 – jak w czasach nieprzewidywalności i obaw – angażować zespoły na 100%.

Budowanie autorytetu w zespole. Marka osobista to przede wszystkim świadomość kim jestem i z czym chcę być kojarzonym.

Na niedawnym  szkoleniu w jednej z wiodących firm technologicznych dla kilkudziesięciu menedżerów z całej Polski poprosiłam uczestników o wykonanie prostego ćwiczenia: wypisz z lewej strony dziedziny i nazwisko osoby, którą niemal od razu z nią kojarzysz, natomiast po prawej swoje imię i nazwisko, a także dziedzinę, obszar ekspertyzy, z jakimi ty jesteś kojarzony. W zależności od tego, jak chcę być odbierany, co jest moim celem,  muszę koncentrować się na tych celach, budując relacje z ludźmi.. Zapytaj o to swoich współpracowników i sprawdź, czy jest to tożsame z twoimi pragnieniami, wyobrażeniami, a także założenia co do rozwoju twojej kariery. Warto poznać odpowiedzi na te pytania, bo one pozwalają poczuć, czym jest marka osobista. A w tej wcale nie chodzi o to, aby mieć dużą ekspozycję, ale przede wszystkim o to, aby być dobrym w tym co się robi i efektywnie komunikować się z grupą interesariuszy. Dlatego ważne przy tworzeniu strategii personal brandingowej jest precyzyjne zbudowanie mapy relacji.

Budowanie autorytetu lidera. Jakie jest pięć pytań, które powinien zadać sobie każdy młody szef (i nie tylko)? 

  1. Dobry szef to taki, który potrafi przekładać kulturę organizacyjną na pracę swojego zespołu – jak?
  2. Dobry szef to taki, który potrafi dbać o ludzi – jak o nich dbać?
  3. Dobry szef to taki, który potrafi osiągać super wyniki i powodować że ludzie mają z tego frajdę
  4. Dobry szef to taki, który potrafi zadbać o to, by ludzie w organizacji i poza nią wiedzieli, że on jest dobrym szefem – jak o to dbać?
  5. Dobry szef to taki, któremu inni składają propozycję pracy, ale on nadal prowadzi swój zespół, bo marka jaką może budować w obecnej organizacji jest dla niego najważniejsza.

Może także Cię zainteresuje: